Viser arkivet for stikkord vårrens

Vårrens! Vårens vakraste eventyr.

For å få klargjort det dårlege ordspelet i tittelen: Tysdag 7. juni vert det mogleg å levera grovavfall, farleg avfall og næringselektro på ferjekaien. Meir informasjon ligg på heimesida til SIMAS. Bygdautvalet vil òg oppmoda bygdafolk å rydda langs vegane når ein går tur. Ta med ein pose.