Viser arkivet for stikkord mammut

Hugs bokby-mammut neste sundag

Viss du enno ikkje har fått teke turen til bokbyen i år, er sundag 27. september eit godt høve. Då sel me alle bruktbøker under 200,- til halv pris! Her kan du skaffa gåver så du har til langt over nyttår, og det styggeleg billeg.

Suksess for bokbymammut

Salssundagen i Den norske bokbyen vart ein klår suksess.
- Dette var bra for oss, seier dagleg leiar Eivind Ødegård. Bokbyen, til liks med andre turistverksemder på vestlandet, har hatt noko nedgang frå i fjor til i år. Difor var det ekstra gledeleg at me fekk eit godt sal på slutten av sesongen. Då blir det meir freistande å gjera noko liknande neste år, spesielt når me veit at me kjem til å ha nye og spanande bøker å by på kvar sesong, avsluttar Eivind.