Viser arkivet for stikkord kvinne

Datakurs i kvinne- og familieforbundet

I fem samfulle kveldar har Kvinne- og familieforbundet i Fjærland vore samla på skulen for å læra å bruka datamaskiner. Oppmøtet har vore særs bra – heile 17 personar, eller over 5 prosent av alle i Fjærland, har vorte kursa.
No kan me både skriva, bruka rekneark, finna att filene me har lagra og ikkje minst: etterkvart skal fleire av oss læra å bruka Origo og. Informasjonsalderen, her kjem me!