Viser arkivet for stikkord jordal

Jordalstrimmen 2015

Jordalstrimmen
Sundag 26. juli

Påmelding/start ved bilvegen i Jordal
Start trim (utan tidtaking): kl 12:45-13:15
Start m/tidtaking: kl 13:30
For å delta på tid, må du vera 12 år eller eldre (fødd 2003 eller før)

Mål på skuleplassen ved Fjærland skule
Traseen er om lag 8km kupert grus/asfaltveg.
Kiosksal på skuleplassen.

Startkontingent
Trim kr 50 (familie kr 150)
Tid kr 100 (ikkje familierabatt)

Premiering
Diplom til alle som fullfører for fyrste gongen (trim og tid)
Premie til alle som deltek på tid
Langtidspremiering kvart 5. år (trim og tid)

Vel møtt!
Fjærland idrettslag v/trimgruppa

Jordalstrimmen 2014

Jordalstrimmen
Sundag 27. juli

Påmelding/start ved bilvegen i Jordal
Start trim (utan tidtaking): kl 11:45-12:15
Start m/tidtaking: kl 12:30
For å delta på tid, må du vera 12 år eller eldre (fødd 2002 eller før)

Mål på skuleplassen ved Fjærland skule
Traseen er om lag 8km kupert grus/asfaltveg.
Kiosksal på skuleplassen.

Startkontingent
Trim kr 50 (familie kr 150)
Tid kr 100 (ikkje familierabatt)

Premiering
Diplom til alle som fullfører for fyrste gongen (trim og tid)
Premie til alle som deltek på tid
Langtidspremiering kvart 5. år (trim og tid)

Vel møtt!
Fjærland idrettslag v/trimgruppa