Viser arkivet for stikkord idrettslag

Terminliste for trimgruppa 2015

Ut frå asfalten:
Trimpostar plassert i turområda i Fjærland. Deltakarkonvolutt og klyppekort får ein kjøpt på butikken (Joker Fjærland)

Trimkarusell:
Trimaktivitetar for born og vaksne torsdagar kl. 18-19
Alle som deltek på minst 4 av 6 kveldar får premie. Deltakaravgift for alle kveldane samla er 50,- . Alle betaler første gong.

Datoar for trimkarusell:
28.mai: Tur til Geitskjelflaten. Oppmøte ved skiltet til posten
4.juni: Friidrett
11.juni: Ballaktivitet i ballbingen. Sommaravslutning med grilling for dei som vil. Ta med grillmat sjølv. (kl. 18-20 denne gongen)

20.august: Motbakkeløp i Horpedalen. Oppmøte ved kraftverket
27.august: Presisjonstrening med sykkel. Møt med sykkel på idrettsbana
3.september: Friidrett og avslutning på idrettsbana

Jordalstrimmen:
Den vert 26.juli. Sjå eige oppslag seinare.

Bading:
Sjå eige oppslag til hausten.

Fjærland idrettslag v/ trimgruppa

Kjell Inge, Arild, Arne, Gunvor og Lisbeth

Terminliste for trimgruppa 2013

Ut frå asfalten:
Trimpostar plassert i turområda i Fjærland. Deltakarkonvolutt og klyppekort får ein kjøpt på butikken (Joker Fjærland)

Trimkarusell:
Trimaktivitetar for born og vaksne onsdagar kl. 18-19
Alle som deltek på minst 4 av 6 kveldar får premie. Deltakaravgift for alle kveldane samla er 50,-

Datoar for trimkarusell:
29.mai Friidrett
5.juni Friidrett
12.juni Friidrett
19.juni Felles tur til heimastølen i Mundalsdalen med grilling!

21.august Friidrett
28.august Friidrett
11.september Friidrett

Oppmøte på idrettsbana alle kveldar, bortsett frå 19.juni. Då møter vi ved skytebana og går derifrå.

Siste treningsdag (11. sept.) vert det premieutdeling kl .19

Jordalstrimmen:
Den vert 21.juli. Sjå eige oppslag seinare.

Bading:
Sjå eige oppslag til hausten.

Fjærland idrettslag v/ trimgruppa:
Iselin, Arild, Arne, Gunvor og Lisbeth