Viser arkivet for stikkord fjærlandrektorledigstillingelevar

Elevar søkjer rektor

Elevane ved mellomsteget på Fjærland skule tek utradisjonelle middel i bruk for å få søkjarar til rektorstillingi ved Fjærland skule. Les saken i Sogn avis!