Viser arkivet for august, 2016

Aktivitetar i Fjærland ungdomslag hausten 2016.

Dag og dato aktivitet/stad/klokkeslett/anna

Onsdag 31. aug. Kino. Sjå kva film som kjem på www.bygdekinoen.no

Torsdag 15. sep Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Torsdag 22. sep. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Onsdag 28. sep. Kino. Sjå kva film som kjem på www.bygdekinoen.no

Torsdag 29. sep. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse
18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Fredag 23. sep. Klubbkveld, Skarestad 20.00 -22.00. Frå 5. klasse.

Helgi frå 23. sep. Smalahovesviing, Sva. Kom og ver med å hjelpa til.

Torsdag 06. okt. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Helgi frå 07. okt. Dansekurs for unge i alle aldrar ved Sigvor Mortensbakke. Om kvelden fredag
og ettermiddagen på laurdag vil Sigvor undervisa i ulike danseformer. Alle som
vil læra (eller friska opp) dansedugleiken er hjarteleg velkomne. Detaljar kjem.

Laurdag 15. okt. Salet av billettar til Smalahovefesten startar ved Bui klokka 10.00. Kontant
betaling og maksimalt 4 bilettar pr. person. Fyrstemann til mølla….

Helgi frå 21. okt. Dansekurs for unge i alle aldrar ved Sigvor Mortensbakke. Om kvelden fredag
og ettermiddagen på laurdag vil Sigvor undervisa i ulike danseformer. Alle som
vil læra (eller friska opp) dansedugleiken, er hjarteleg velkomne. Detaljar kjem.

Onsdag 26. okt. Kino. Sjå kva film som kjem på www.bygdekinoen.no

Fredag 21. okt. Klubbkveld, Skarestad 20.00 -22.00. Frå 5. klasse.

Torsdag 27. okt. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Laurdag 29. okt. Smalahovefesten, Skarestad 19.30 – 02.00. Den beste smalahovefesten i
verdi utom Vossabygdi!
Torsdag 03.nov. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Fredag 04. nov. Halloween, Skarestad 19.00 – 23.00. Alle frå og med siste året i barnehagen.
Etter klokka 21.00 er det aldersgrensa 5. klasse. Du får litt av ei oppleving om
du vågar!
Torsdag 10. nov. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Torsdag 17. nov. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Onsdag 23. nov. Kino. Sjå kva film som kjem på www.bygdekinoen.no

Torsdag 24. nov. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Fredag 18. nov. Klubbkveld, Skarestad 20.00 -22.00. Frå 5. klasse.

Torsdag 24. nov. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Laurdag 26. nov. Julegrantenning i Mundal etter korpsmarknaden. Gløgg, snop til ungane.

Torsdag 01. des. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Fredag 02. des. Klubbkveld, Skarestad 20.00 -22.00. Frå 5. klasse.

Torsdag 08. des. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Torsdag 15. des. Danseøving for born på skulen. 1. til 4. klasse frå 17.00 til 18.00, 5. til 7. klasse 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00

Fredag 16. des. Julediskotek, Skarestad 19.00 – 23.00. Frå 1. klasse, etter klokka 21.00 frå
5. klasse. Litt å bita i og mykje moro.

Torsdag 29. des. 5. dagsfesten, Skarestad 20.00 – 02.00. Mat og aktivitetar.

Fredag 06. jan. Nyttårsball, Skarestad 20.00 – 24.00. Frå 5. klasse. Mat og aktivitetar.

Utom desse tilstellingane vil det verta musikkverkstadøvingar i haust også. Men dei vert truleg som helgesamlingar, me kjem attende til datoar når me veit meir. Det vert truleg også ei filmframsyning i desember, men me har ikkje klar datoen enno.

Me vonar alle fjærlendingar, og dei som gjestar oss, finn noko dei har lyst til å vera med på her.
Fjærland ul.

Lær å dansa!

Fjærland ungdomslag er så heldige at me har fått Marit F. Henningsen til å undervisa born i dans. Det vil vera alt frå songleikar til folkedans og gamaldans, med innslag av andre danseformer.

Marit har dansa sidan ho var 5 år gamal, ho var barnedansinstruktør i ungdomslaget Ørnen på Leknes i 5 år, og 5 år i Bul Ervingen i Bergen. Ho vil vera med på barneinstruktørkurs i Tromsø 9. til 11. september.

Det vil bli to dansegrupper, 1. til 4. klasse, og 5. til 7. klasse. Øvingi vil være i gymsalen på skulen. Dei yngste torsdagar frå 17.00 til 18.00, og dei eldste 18.00 til 19.30. Dei dagane det er barnemisjon vil øvingi vera frå 18.00 til 19.00 og 19.00 til 20.00. Fyrste danseøving blir 15. september, og deretter kvar torsdag. Det vil verta lagt opp til at dei som er med og dansar skal få syna fram kva dei har lært. Kva tid og korleis må me koma attende til.

Deltakaravgift er kr 100 i året for dei som ikkje er medlemmar i Fjærland ungdomslag, og kr 50 for dei som er. Sysken betalar halv pris. Alle kan vera med på to øvingar for å finna ut om det er moro før dei lyt betala, men me er sikre på at dette vert kjempemoro!

Hjarteleg velkomne til alle!

Fjærland Ungdomslag
«I bygdi, for bygdi»

Jaktfeltstemna

Jaktfelt.
Det vert jaktfeltskyting på skytebana laurdag 06.aug frå klokka 16.00.

Program:
3×5 skot mot 3 ulike figurar.

Innskot:
Kr. 100,- for alle.

Eigi premiering.
Gjeld som treningsskot til jaktprøva.

Vel møtt.
Nemndi