Avrøystinger

Bør Vetlebreen skifte namn til Bjødnabreen?

Topp 3 akkurat nå:

Var det rett å skyte bjørnen?

Topp 2 akkurat nå: