Bygdamøte!

Me vil med dette invitere til bygdamøte tysdag 8.november kl. 20.00 på Skarstad.

Saker:
-Nedlegging av bygderuta?
-Stiprosjekt
-Privatisering av nokre kommunale vegar
-Informasjonskanalar i Fjærland (origo vert lagd ned)
-Møteplass på dagtid for bønder (og andre)

-Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (denne skal opp til revidering, så her kan det vere mogleg å få kommunen med på å tilrettelegge for aktivitetar og prosjekt. Er det noko vi ynskjer eller treng?)

Enkel servering

Mvh
Fjærland bydautval

Vist 47 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder