Feltskyting 1. mai

Det tradisjonelle lagsmeistarskapet i feltskyting for alle klassar vert skipa til i området ved skytebana i Mundal 1.mai frå klokka 12.30.

Innskot:
Klasse 1 – 5: 100,- kr
Rekrutt, eldre rekrutt, junior og veteran: 60,- kr

Vanleg premiering.
Ny vandrepokal er sett opp.

For Fjærland skyttarlag,
nemndi

Vist 93 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder