BINGO!

Det vert bingo i gymsalen på Fjærland Skule, Laurdag 1 Oktober, klokka 15.00. Det vert og sal av kaffi og kaker. Inntektene går til 4H Noreg sitt jubileumsprosjekt Hand Of Hope.

Hand Of Hope= 4H Noreg fyller 75 år i år og i steden for å få ei gåve, vil vi gi ei gåve, og det er reint vatn til Sierra Leone, eit av verdas fatiigaste land.

Så ta med dykk ein ven og kom på bingo! :) Og spre ordet vidare.

Vist 113 gonger. Følgt av 1 person.
Annonse

Nye bilder