Jordalstrimmen 2016

Jordalstrimmen sundag 24.juli.

Påmelding/start ved bilvegen i Jordal.
Start trim (utan tidtaking) kl.12:45-13:15
Start m/ tidtaking kl. 13:30
For å delta på tid må du vera 12 år eller eldre (fødd 2004 eller før).
Mål på skuleplassen ved Fjærland skule.
Traseen er om lag 8 km kupert grus/ asfaltveg.

Startkontingent:
Trim kr. 50,- (familie kr.150,-)
Tid kr.100,- (ikkje familierabatt)

Premiering:
Diplom til alle som deltek på tid.
Langtidspremiering kvart 5.år (trim og tid)

Kiosksal på skuleplassen.
Vel møtt!

Fjærland idrettslag v/ trimgruppa.

User_128x128