Bokmerke

• Tysdag 24.05.2011 gjekk det eit flaumskred i Supphelledalen. Skredet fulgte ei eksisterandre skredbane som går frå gjelet nedanfor Vetle Supphellenipa, og ned mot vegen i dalen. Skredet stogga om lag 50 meter frå vegen, medan mykje finkorna materiale dekka delar av vegen ned mot ferista og skogen ved sida. Truleg har skredet gått fra om lag 700 meters høgde, før det vart avsett som to skredtungar ved foten av skråninga. Same stad losna fleire store blokkar som steinsprang i november 2010. For om lag 15-20 år sidan gjekk det truleg eit litt mindre flaumskred same stad. • www.sognavis.no
• Steinar Distad hadde tunet fullt av svolten hjort. Han har funne 50 kadaver i vinter. • www.sognavis.no
• Påskemili i Fjærland vart avvikla påskaftan i flott vêr med mange deltakarar. • www.sognavis.no
• Eivind Ødegård i bokbyen i Fjærland kunne sleppa jubelen laus, midt i påskehøgtida. • www.sognavis.no
• Heidrar jordbruksbygd som har vore open for det som er nytt. • www.firda.no
• Svære steinblokker losna og fleire ligg igjen i fjellsida. No er veg til turistattraksjon stengd. • www.firda.no
• Rundt 45.000 betalande. • www.sognavis.no
• Edle, kvite dropar under lupa i mjølkesmakings-kurs • www.firda.no
• Nærbutikken i Fjærland trengde meir kapital, og spurde bygdefolket om hjelp. Responsen lot ikkje vente på seg. • www.firda.no
• I år dreg Bokbyen fram nokre av bokkategoriane sine og gir dei ekstra stor merksemd. • www.sognavis.no
• Kan venta seg pen gevinst når Fjærlandsbommen forsvinn. • www.sognavis.no
• Kan venta seg pen gevinst når Fjærlandsbommen forsvinn. • www.sognavis.no
• Toppane i partia i den raud-grøne regjeringa skal besøke Norsk Bremuseum. • www.firda.no
• Klokka 12.15 fekk politiet melding om ei trafikkulykke i Fjærland. To bilar skal ha kollidert i ein avkøyrsel nær Bøyum. I eine bilen er det fem personar, i den andre to personar. - Truleg er ein person lettare skada, seier operasjonsleiar i Sogn og Fjordane politidistrikt. Ambulanse, politi og ein bergingsbil frå NAF kjem til staden. • www.sognavis.no
• Linedance • www.cowvalley.net
• Den norske fjord-bygda har vakt oppmerksomhet blant medlemmer i det internett-baserte reisenettverket virtualtourist.com, skriver VG Nett. • www.vg.no